Jak montovat LCD pro zadní/panelovou montáž

Dotykové monitory 1537L, 1739L a 1939L nemají přední ochranný rámeček a jsou určeny k montáži za/pod otvor v panelu/stěně.
Pro montáž před panel (do otvoru v panelu,zepředu-od zákazníka) lze použít volitelný rámeček pro přední montáž.

Zadní montáž
Při vyřezávání otvoru pro monitor dbejte na přesné rozměry - stáhněte si výkres monitoru ve formátu PDF ze sekce Dokumentace příslušné webové strany: 1537L, 1739L, 1939L.

Monitory jsou určeny k montáži zezadu a připevněny úhelníky. Mírně zvednutý středící okraj má zapadnut do vytvořeného otvoru. Všimněte si,že rohy jsou zaobleny. Poloměr zaoblení je pro každý monitor dán obrázkem otvoru, který je obsažen ve výkresu monitoru.

Centering lip for rear mounting

Vše mimo středícího okraje bude kryto panelem.

Rear-mount mounting brackets

Nosné držáky mají štěrbiny,aby dovolily posun dle tloušťky předního sensoru monitoru. Držáky na obrázcích jsou určeny pouze pro zadní montáž. Mohou být namontovány nahoře+dole nebo vlevo+vpravo. Skrz otvory poté držáky připevníme k zadní ploše čelní stěny. Pro kovové čelní stěny by měly být zezadu přivařeny závitové matice,aby byla instalace z pohledu zákazníka "čistá"-bez viditelných spojů. Pro dřevěné čelní stěny lze použít krátkých vrutů.

Front Mount
Jsou dostupné volitelné
rámečky pro přední montáž; viz sekce Doplňky a jejich čísla dílů na  webových stránkách: 1537L, 1739L, 1939L .

Při vyřezávání otvoru pro monitor dbejte na přesné rozměry - stáhněte si výkres monitoru ve formátu PDF ze sekce Dokumentace příslušné webové strany: 1537L, 1739L, 1939L.

Rámeček pro přední montáž má předmontován držák nahoře,dole a na každé straně.

Front-mount mounting brackets

Držáky mají ohnuté rohy s otvory pro připevnění k monitoru.

Attaching the front-mount mounting brackets

Monitor je umístěn na rámeček a čtaři držáky jsou přišroubovány k monitoru pomocí přiložených šroubů. Volitelný rámeček přidává k monitoru navíc asi  9,5mm tloušťky.

Nyní monitor vložíme zepředu do otvoru v panelu/stěně.

Fitting the monitor into the cutout

Obrázek výše ukazuje pohled zezadu na monitor v demonstrativním panelu. Dbejte,aby otvor obsahoval dost prostoru pro monitor i držáky.

Poznámka: Držáky pro ZADNÍ montáž nejsou použity!  Speciální držáky pro PŘEDNÍ montáž jsou obsaženy v soupravě spolu s rámečkem.

Attaching the monitor to the cutout

Speciální držáky pro přední montáž přišroubujeme k závitovým otvorům v držácích rámečku, tyto držáky pak přitlačíme proti zadní stěně čelního panelu
 a utáhneme ve drážkách.

Poznámka:
Otvory,kterými připevníme držáky k čelnímu panelu,jsou mimo obrys předního panelu (přední panel nekryje hlavy šroubů,jsou-li použity
průchozí šrouby). Pro kovové čelní stěny by měly být zezadu přivařeny závitové matice,aby byla instalace z pohledu zákazníka "čistá"-bez viditelných spojů. Pro dřevěné čelní stěny lze použít krátkých vrutů.