Zorný úhel

Když si prohlížíte LCD monitor ze strany, někdy si všimnete ztráty jasu obrazovky a možná změny zobrazovaných barev. Výrobci vydávají specifikace zorného úhlu,ale co tím opravdu míní?

Zorný úhel může být jeden z nejvíce matoucích specifikací pro LCD monitory. Většina lidí předpokládá, že zorný úhel je maximální úhel,pod kterým můžete prohlížet LCD monitor bez ztráty jasu nebo změny barev.

Ve skutečnosti je zorný úhel přímo příbuzný kontrastnímu poměru. Kontrastní poměr je definován jako poměr jasu bílého obrazu k jasu černého obrazu.

Kontrastní poměr (CR) =   Jas středu obrazovky,
když všechny pixely jsou “bílé”
Jas středu obrazovky, 
když všechny pixely jsou “černé”

Elo TouchSystems definují zorný úhel jako úhel, pro který kontrastní poměr se rovná nebo překonává určenou hodnotu. Hodnota může být 5: 1 nebo 10: 1. Povšimněte si,že při rovném- “normálním” pohledu je stavový kontrastní poměr typicky > 250: 1.

Například, toto číslo ukazuje monitor se zorným úhlem 140 °
a kontrastním poměrem 250: 1 :

Zorný úhel

Tento monitor má kontrastní poměr 250:1, když si prohlížíte obraz okolo kolmice na povrch monitoru. Kontrastní poměr bude klesat, pokud si prohlížíte displej ze strany,a nakonec klesne na 10: 1 nebo 5: 1 při úhlu 70 ° od kolnice. Jakmile se vzdálíte od maximálního kontrastu na posuzovací pozici, jas bílé se může  zvětšit nebo snížit a černá se může zvětšit nebo snížit. Nicméně, kontrast (poměr dvou hodnot) se sníží, jakmile se vzdálíte od normálního pohledu. Prosím všimněte si, že toto je jen obecný popis  a ne faktický pro každý monitor se zorným úhlem 140 °. Všechny hodnoty jsou odhady.

Jiné faktory, jako jas displeje, okolní světlo a podmínky kontrastu, všechny hrají roli v čitelnosti displeje. Jak jsme se zmínili výše, zorný úhel je definován jen kontrastním poměrem. Nicméně, dokonce i v tomto standardu zorný úhel, barvy nebo tóny na panelu mohou vypadat odlišně od skutečné barvy/tónu nebo se mohou stát neviditelnými, v závislosti na kombinaci zobtrazených barev (barva pozadí, barva textu a přepínací barva). Například, jestliže barva pozadí je jasná a vy se díváte na obrazovku zezdola, barvy mohou vypadat převrácené tak, že barva textu a barva přepínače ztmavnou k hodnotě, kde se stanou neviditelné. Nebo, když barva pozadí je tmavá a vy se díváte na obrazovku seshora, barvy mohou znovu vypadat převrácené, takže barva textu a barva přepínače se rozjasní k hodnotě neviditelné. Jako výsledek -vybírejte obrazové barvy opatrně, aby produkovaly efektivní kombinaci pro provozní podmínky LCD panelu.